CỤM MÁY NÉN BITZER MELUCK
Cụm máy nén EMERSON
DÀN NÓNG MELUCK
CỤM MÁY NÉN BITZER MELUCK
Image Slider
NHÌN XA TRÔNG RỘNG, PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH. TRÍ PHÁT - UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VỀ CÔNG NGHIỆP LẠNH

BBF2-50MBY

  • BBF2-50MBY
  • BBF2-50MBY
  • Giá: Liên hệ
  • Xuất Xứ: TRUNG QUỐC
  • Mã số: BBF2-50MBY
  • Lượt xem: 565

List

Model
 Cụm Máy Hiệu Meluck

Model Máy Nén Bitzer Của Đức Chính Hãng

Công suất

( hp)

Số lượng máy nén

 

1

BBF2-20MBY

4VES-10Y

20HP

2

2

BBF2-30MBY

4PES-15Y

30HP

2

3

BBF2-40MBY

4NES-20Y

40HP

2

4

BBF2-50MBY

4HE-25Y

50HP

2

5

BBF2-60MBY

4GE-30Y

60HP

2

   6

BBF2-70MBY

4FE-35Y

70HP

2

7

BBF2-80MBY

6GE-40Y

80HP

2

8

BBF2-100MBY

6FE-50Y

100HP

2

9

BBF3-30MBY

4VES-10Y

30HP

3

10

BBF3-45MBY

4PES-15Y

45HP

3

11

BBF3-60MBY

4NES-20Y

60HP

3

12

BBF3-75MBY

4HE-25Y

75HP

3

13

BBF3-90MBY

4GE-30Y

90HP

3

14

BBF3-105MBY

4FE-35Y

105HP

3

15

BBF3-120MBY

6GE-40Y

120HP

3

16

BBF3-150MBY

6FE-50Y

150HP

3

17

BBF4-40MBY

4VES-10Y

40HP

4

18

BBF4-60MBY

4PES-15Y

60HP

4

19

BBF4-80MBY

4NES-20Y

80HP

4

20

BBF4-100MBY

4HE-25Y

100HP

4

21

BBF4-120MBY

4GE-30Y

300HP

4

22

BBF4-140MBY

4FE-35Y

140HP

4

23

BBF4-160MBY

6GE-40Y

160HP

4

24

BBF4-200MBY

6FE-50Y

200HP

4

25

BBF5-50MBY

4VES-10Y

50HP

5

26

BBF5-75MBY

4PES-15Y

75HP

5

27

BBF5-100MBY

4NES-20Y

100HP

5

28

BBF5-125MBY

4HE-25Y

125HP

5

29

BBF5-150MBY

4GE-30Y

150HP

5

30

BBF5-175MBY

4FE-35Y

175HP

5

31

BBF5-200MBY

6GE-40Y

200HP

5

32

BBF5-250MBY

6FE-50Y

250HP

5

Sản phẩm cùng loại

hotline